Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1121 c329 500
Reposted fromhagis hagis viaindisputabel indisputabel
6001 e0ff
me too.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaOFFka OFFka
0624 c2d3 500
Tylko temu, kto pyta o szczegóły, można uwierzyć, że rzeczywiście chce zrozumieć drugiego człowieka. Ciekawość szczegółów to sposób na okazanie miłości.
— Alessandro D'Avenia – Biała jak mleko, czerwona jak krew
Reposted fromnyaako nyaako viaStonerr Stonerr
I jeśli do czegoś są dwudzieste lata naszego życia, to do tego, żeby kwestionować status quo. Eksperymentować i nie dać sobie wmówić, jaki jest świat i jaka jest twoja przyszłość. Przeżywać całą gamę emocji, siadać na plaży z butelką wina, skakać podczas koncertów, rozmawiać do czwartej w nocy i budować swoją unikalną osobowość zamiast przycinać ją do formy, którą zawsze narzuca społeczeństwo.
— M. Szatiło
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamrsciastko mrsciastko
4314 bbc8
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamrsciastko mrsciastko
8108 9fa1 500
Reposted frombirke birke viaaniuszka aniuszka
9814 d49e 500
Reposted fromidjet idjet viaolamiko olamiko
9269 6042 500
1438 170d
Reposted fromnexxt nexxt
0105 8d08 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
8275 f0fe 500
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viamarlboro marlboro
4462 ef9a 500
Reposted fromrol rol viapl-aneta pl-aneta
Kiedy znajdziesz swój powód do życia, trzymaj się go. Nigdy nie pozwól mu odejść. Nawet jeśli to oznacza palenie innych mostów po drodze.
— Abbi Glines
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamrsciastko mrsciastko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl