Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8004 39f6
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viabesen besen
8127 e135 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
grafika tattoo
Reposted fromweightless weightless viapenispower penispower
9354 c2cd 500
Reposted fromEwels Ewels vianukot nukot
9396 4918 500
Reposted fromadamklimowski adamklimowski viakoralina koralina
0109 b1c7 500
9954 0f96 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viagrzej grzej
8269 878f 500
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka viagrzej grzej
3384 d3b0 500
Reposted fromelczi elczi viafry fry
7278 4be3 500
Reposted fromkniepuder kniepuder vianap nap
9992 684c
Reposted fromhirnschaum hirnschaum viaamal amal
3596 0934 500
Reposted fromidiod idiod viatost tost
Ja dziś Paniom życzę, by przestało się Paniom śnić, a zaczęło się przytrafiać.
— Sigmund Freud
9069 4c62
Reposted fromkattrina kattrina viamrsciastko mrsciastko
Przyjaźń to jest bardzo silna więź. Silniejsza od zmieniających się okoliczności. Jeśli my się rozwijamy, to ona się rozwija razem z nami. Przyjaciółce mam ochotę powierzać swoje największe tajemnice, bo jej ufam. Mogę się wyrażać wprost, nie muszę owijać w bawełnę, bojąc się, że ją urażę. Mamy podobną hierarchię wartości, podobne granice. To, czy się często spotykamy, czy nie, nie jest takie istotne. To jest ważne tylko na początku, kiedy się ta przyjaźń zawiązuje. Ale kiedy już te fundamenty są solidne, możemy się spotykać raz na miesiąc czy nawet raz na rok, wysyłając sobie czasem sygnał, że pamiętamy, tęsknimy albo że chętnie byśmy ją widzieli obok siebie, bo coś nam się dobrego przydarzyło w życiu. Za to kiedy się już spotkamy, to mamy takie uczucie, jakbyśmy się widziały wczoraj. Nic się między nami nie zmienia.
— Ewa Chalimoniuk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapunkahontaz punkahontaz
1148 c257 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viakielka kielka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl