Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4288 f8a7
Reposted fromshar17666 shar17666 viatost tost
8074 4cfa 500
Reposted frombirke birke viapl-aneta pl-aneta
2872 9d1a
Reposted fromsaiwala saiwala viajooo jooo
3402 0338
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatost tost
2748 6dae 500
2165 8da4 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viapl-aneta pl-aneta
Nie należy przebywać z ludźmi, którzy psują nam charakter.
— Matka Beaty Tyszkiewicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamrsciastko mrsciastko
1375 5afe 500
Reposted fromthinredline thinredline viamrsciastko mrsciastko
Kiedy człowiek czuje, że potrzeba mu czegoś więcej, wtedy zaczynają się kłopoty.
— Charles Bukowski
Reposted fromrudazolza rudazolza viamrsciastko mrsciastko
8846 efa6
0227 4be3 500
Reposted fromptasheq ptasheq viatost tost
1121 c329 500
Reposted fromhagis hagis viaindisputabel indisputabel
6001 e0ff
me too.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaOFFka OFFka
0624 c2d3 500
Tylko temu, kto pyta o szczegóły, można uwierzyć, że rzeczywiście chce zrozumieć drugiego człowieka. Ciekawość szczegółów to sposób na okazanie miłości.
— Alessandro D'Avenia – Biała jak mleko, czerwona jak krew
Reposted fromnyaako nyaako viaStonerr Stonerr
I jeśli do czegoś są dwudzieste lata naszego życia, to do tego, żeby kwestionować status quo. Eksperymentować i nie dać sobie wmówić, jaki jest świat i jaka jest twoja przyszłość. Przeżywać całą gamę emocji, siadać na plaży z butelką wina, skakać podczas koncertów, rozmawiać do czwartej w nocy i budować swoją unikalną osobowość zamiast przycinać ją do formy, którą zawsze narzuca społeczeństwo.
— M. Szatiło
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamrsciastko mrsciastko
4314 bbc8
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamrsciastko mrsciastko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl