Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4176 4d70 500
Reposted fromthecrapshoot thecrapshoot viafry fry
Dbaj o przyjaciół. Jeśli masz 20 kilka lat, rozejrzyj się dookoła siebie i zobaczysz tam osoby, które mogą ci towarzyszyć przez resztę życia. Przyjaźń wymaga dużej ilości taniego alkoholu, długich rozmów do świtu, długich wyjazdów zapchanym pociągiem, a czasem i trzymania za włosy, gdy ktoś rzyga do kibla.
— pokolenie ikea
2702 d5c7 500
Reposted fromerial erial viaviciousvenus viciousvenus
9373 3eff
Reposted fromzatora zatora vianukot nukot
Nie potrafię stawić czoła moim własnym wnioskom.
— Jack Kerouac, 'Maggie Cassidy'
Reposted from0 0 viamrsciastko mrsciastko
1282 1a4b
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagrzej grzej
1140 3ec6 500
Reposted fromthebonnie thebonnie viaczoo czoo
8474 e90d
To takie straszne, ile tak naprawdę można na kogoś czekać.
— Jakub Żulczyk
Reposted frominpassing inpassing viawsukience wsukience
0788 96f3 500
Reposted fromstylte stylte viadreamcatcher dreamcatcher

Myślę o Tobie w przyszłości. To największy komplement, na jaki stać samoświadomą istotę.

— Paweł Bielecki
Reposted fromzabka zabka viamrsciastko mrsciastko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.